Leczenie trudno gojących się ran

   Wysoka skuteczność

   Wygoda oraz efektywność

Laboratorium Biollab należy do grupy laboratoriów doświadczalno - wdrożeniowych założonej w 2002 r. firmy COSEL (laboratoria mikrobiologiczne, analityczne, chemiczne). Od 2006 r. zajmuje się produkcją larw Lucilla sericata (larwoterapia). Produkcja odbywa się w nowoczesnym laboratorium mikrobiologicznym w sterylnych warunkach, w ciągłym przepływie sterylnego powietrza laminarnego, na sterylnych pożywkach syntetycznych.

Nasze produkty zastosowały już z powodzeniem setki lekarzy i pacjentów, a skuteczność ich działania opisano w wielu pracach naukowych, magisterskich i doktorskich, np. w rozprawie doktorskiej dr n. med. Zbigniewa Szczepanowskiego pt. Stosowanie larw Lucilla sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Od 2007 roku, po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej, dr Szczepanowski prowadzi leczenie przewlekłych, trudnogojących się ran z wykorzystaniem materiału biologicznego, jakim są larwy Lucilla sericata pozyskiwane z laboratorium BIOLLAB. Nad jakością i rozwojem naszego produktu utrzymuje stale nadzór wysoko wykwalfikowany zespół naukowy, między innymi dr n. med. Zbigniew Szczepanowski, dr Mariola Zimoń, mgr Damian Zimoń.